duminică, 1 mai 2011

Adunarea Generală a Corpului Experților Tehnici din Romania - Sibiu 29.04.2011


Prin Hotărârea nr. 4 adoptată în cadrul Adunării Generale respectiv Conferinţa Naţională prin Reprezentanţi din data de 29 aprilie 2011, începând cu orele 10:00, care a avut loc în Municipiul Sibiu, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2-4, sala de conferinţe de la hotelul Împăratul Romanilor, s-a ales în unanimitate, prin vot secret Consiliu Director în următoarea componenţă numerică şi nominală astfel:

1) Preşedinte de Onoare (funcţie introdusă prin Hotărârea nr. 3 ca completare în Actul Constitutiv la art. 14) – domnul dipl.ing.general(r) Mihalache STOLERU, Bucureşti.

2) Preşedinte Executiv–dipl.ing. Virgil Alexiu PUTICIU, Bucureşti.

3) Vicepreşedinte – dipl.ing. Miltiade LIXANDRU, Bucureşti.

4) Vicepreşedinte – dr.ing. Dionisie LEFTER, filiala Iaşi.

5) Secretar General – dipl.ing. Florentina STAN, Bucureşti.

6) Membru – dipl.ec.dr. Sevastian BĂLESCU, filiala Timiş.

7) Membru – dr.ing.fiz. Camelia PETRESCU, Bucureşti.

8) Membru – dipl.ing. Iulian VINTILESCU, filiala Constanţa.

9) Membru – dr.ing. Alexandru PETRESCU, Bucureşti,

la care se mai adaugă preşedinţii filialelor din teritoriu.


Având în vedere complexitatea de activităţi a fi puse în aplicare precum şi responsabilitatea cu care a fost investit acest organ de conducere, Consiliul Director şi-a stabilit regulamentul de organizare şi funcţionare prin care fiecare membru component are obligaţiile distribuite în cadrul legal astfel:

- Preşedintele de Onoare, Mihalache STOLERU, reprezintă Asociaţia în relaţia cu UPLR, cu organisme naţionale şi europene similare, în relaţia de reprezentare în faţa organismelor de stat şi în alte situaţii necesare.

- Preşedintele Executiv, Virgil Alexiu PUTICIU, asigură conducerea operativă prin dispoziţii scrise şi verbale a Consiliului Director, Comitetul Executiv şi angajează Asociaţia în raporturi juridice cu terţii, în relaţia cu autorităţile statului, cu organele fiscale, reprezintă Asociaţia în Instanţă, preia calitatea de ordonator de credite prin inventariere şi răspunde de gestiunea asociaţiei la nivel central iar în teritoriu prin preşedinţii filialelor la nivelul judeţelor, asigură permanenţa prin personalul angajat.

- Vicepreşedintele, Miltiade LIXANDRU, asigură prin delegare îndeplinirea atribuţiunilor Preşedintelui Executiv şi participă la soluţionarea oricărei probleme ce necesită reprezentarea Asociaţiei cu caracter de urgenţă.

- Vicepreşedintele, Dionisie LEFTER, asigură soluţionarea tuturor aspectelor privitoare la pregătirea profesională continuă a membrilor CET-R, organizarea de acţiuni împreună cu centrele universitare din ţară pentru conferinţe ca sursă de venituri financiare şi dezvoltarea continuă a imaginii sub aspect profesional ştiinţific a Asociaţiei.


Niciun comentariu: