sâmbătă, 26 iunie 2010

Dacă tot vorbim de expertize ...

Pentru fiecare doctor (care are doctoratul), există un alt doctor (care are doctoratul), egal şi de sens opus. Astfel se explică de ce este atît de uşor să găseşti experţi care să se contrazică total unii pe alţii.

Și, apropos de idei ...

Oamenii vor accepta cu mai multă uşurinţă ideea ta dacă le spui că primul care a avut-o a fost ... Benjamin Franklin.

Simplu si la concret !

Daca e verde si se agita, e biologie.
Daca miroase urat, e chimie.
Daca nu functioneaza, e fizica.
Daca e de neinteles, e matematica. 
Daca nu are sens, e ori economie, ori psihologie. 

duminică, 20 iunie 2010

Nu se închid spitale, dar se vor reorganiza după descentralizare

Ministrul Sănătăţii, Attila Cseke, a declarat că, după descentralizare, autorităţile locale sunt cele care vor hotărî unde şi cum vor avea loc reorganizări ale acestora.
Ministrul a recomandat autorităţilor să caute un specific al spitalului.

"Descentralizarea de care s-a ocupat ministerul de la începutul anului va da posibilitatea comunităţii locale, spune Cseke, prin autorităţile locale, să facă o radiografie la nivel judeţean sau local, în urma căreia vor apărea situaţii în care vor fi necesare reorganizări de spitale, în care unele îşi vor schimba structura internă sau se vor orienta spre altceva. 
Sunt domenii medicale în care dacă te specializezi chiar poţi să ai venituri sau să îţi asiguri anumite resurse financiare . După descentralizare, autorităţile locale, trebuie sa faca o asemenea analiză şi unde va fi cazul, îşi vor reorienta specificul spitalului sau al secţiilor."
Procesul de descentralizare si reorganizare este necesar. O singura observatie trebuie facuta aici. Cine trebuie sa hotarasca asta ? Raspunsul ar fi: reprezentantii alesi. Dar, ei se pricep la asta ? Atunci cand au fost alesi s-au gandit ca ei vor avea aceasta misiune ? Raspunsul il poate da fiecare dintre noi. 
Ca sa traversam un proces controlat trebuie introdusa o masura de care cam toata lumea se fereste, si anume trebuie implicati cei pe spatele carora se face acest experiment: PACIENTII.
Consider ca acest proces nu se poate face fara implicarea oficiala si directa a pacientilor. Multe institutii de stat si autoritati se erijeaza in reprezentantii drepturilor pacientilor, dar realitatea nu este asta.
Toata lumea sta si asteapta, pacientii, doctorii, cadrele sanitare si vor sa vada rezultatele si sa-si evalueze ulterior beneficiile sau pierderile. Nu este o atitudine corecta. Toata lumea trebuie sa se implice. Cum ? In mod organizat, prin asociatii de interese si profesionale.
Nu uitati. Autoritatile nu au drept de viata si de moarte asupra noastra. Si, in domeniul sanatatii, cu asa ceva avem de a face.
Deci: sa fim PROACTIVI in acest proces.

sâmbătă, 19 iunie 2010

Institutul pentru Pregatirea si Perfectionarea Expertilor Judiciari

Corpul Expertilor Tehnici din Romania (CET-R) prezinta “PROIECTUL” atasat si il supune spre analiza membrilor asociatiei cu solicitarea de a va exprima opinia in vederea redactarii formei finale la adresa de e-mail: cet_r@yahoo.com, sau adresa mea personala: dionisie@gmail.com.

Institutul pentru Pregatirea si Perfectionarea Expertilor Judiciari

In conformitate cu cele stabilite la Calimanesti-Caciulata in 21.05.2010, cu ocazia Adunarii Generale, CET-R isi va asuma pregatirea si formarea profesionala continua a expertilor judiciari. In acest sens se va infiinta Institutul pentru Pregatirea si Perfectionarea Expertilor Judiciari.
Prezint in ceea ce urmeaza cateva date despre aceasta structura a CET-R, asa cum am propus-o la Adunarea Generala. Datele de mai jos au fost redactate sub forma de prezentare pentru a sustine propunerea mea. Nu sunt definitive.
Dupa cum stiti, acum lucram la reorganizarea CET-R si organizarea I.P.P.E.J. si comentariile si propunerile dvs. sunt bine venite. Personal, le voi contabiliaza si supune dezbaterilor in vederea adoptarii lor. Sa stiti ca suntem presati de timp interventiile dvs. trebuie facute cat mai rapid.
Institutul pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Expertilor Judiciari este constituit în baza statutului CET-R, art. .......... din ............., respecta Ordonanta de Urgenta nr. 49 din 20.05.2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania ( Publicat in MO nr. 366 din 01.06.2009 ) si Ordonanta nr. 2 din 21.01.2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara ( Publicat in MO nr. 26 din 25.01.2000 - in forma actualizata la data 30.01.2010 cu modificarile si completarile aduse de urmatoarele acte: - Lege nr. 37 din 13.03.2009; - Lege nr. 178 din 13.05.2009; - Ordonanta nr. 13 din 29.01.2010) şi legislaţia în materie pentru organizarea şi exercitarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara, precum si modul de dobandire a calitatii de expert.
Institutul pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Expertilor Judiciari (I.P.P.E.J.) este persoană juridică română, fără scop lucrativ, cu funcţionare autonomă.
Institutul pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Expertilor Judiciari nu face parte din sistemul naţional de învăţământ şi nu este supus procedurilor de autorizare şi acreditare.
Institutul pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Expertilor Judiciari are caracter de organizaţie neguvernamentală, care are ca membru fondator CET-R si indeplineste scopurile statutare ale CET-R.

Motivare
In România se doreste functionarea statului de drept si respectarea drepturilor omului. Societatea are nevoie de un corp profesional de experti judiciari informat, antrenat si performant. In acest context este absolut necesara initierea si dezvoltarea la nivel national a unui centru de formare si de asigurare a pregatirii profesionale continue a expertilor judiciari.
Crearea cadrului institutional organizat pentru pregatirea si perfectionarea continua a expertilor Judiciari este o necesitate reclamata de realitati ce demonstreaza ca si pregatirea insuficienta în plan profesional si deontologic a expertilor Judiciari determina importante disfunctionalitati în realizarea unei justitii eficiente si functionarii administrative.
Din aceasta cauza formarea continua a expertilor judiciari în componenta careia armonizarea legislatiei nationale cu AQUIS-ul comunitar reprezinta un obiectiv major, crearea si dezvoltarea la nivel national a unor forme continue de pregatire este necesara.
Ca urmare a înfiintarii Institutului se va asigura o pregatire reala a expertilor judiciari cu caracter identic si unitar, se vor uniformiza standardele de performanta profesionala la nivel profesional, se va crea un regim egal de pregatire într-un sistem de oportunitati egale si se vor asigura forme de pregatire continua a expertilor judiciari prin cercuri de studii, publicatii periodice etc. în modalitati inexistente în prezent în activitatea de expertiza tehnica pentru ca garantarea exercitarii calificate a dreptului de aparare printr-un corp legal organizat sa fie efectiva.

Scopul şi obiectivele
Institutului pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Expertilor Judiciari sunt:
a) Îndeplinirea obligaţiilor legale ce revin CET-R privind asigurarea exercitării calificate a dreptului de apărare şi a competenţei profesionale a expertilor judiciari;
b) Realizarea cadrului organizatoric pentru ca în colaborare cu organele si autoritatile care reglementeaza activitatea de expertiza teahnica să se îndeplinească obligaţiile privind pregătirea profesională ce le revin din Ordonanta nr. 2 din 21.01.2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara (in forma actualizata), ridicarea nivelului profesional al tuturor expertilor judiciari şi respectarea deontologiei şi a disciplinei profesionale;
c) Crearea cadrului instituţional organizat pentru pregătirea şi perfecţionarea continuă a expertilor judiciari în plan profesional, respectarea Codului deontologic al expertului tehnic român, adoptat de Adunarea Generala a CET-R şi a disciplinei profesionale;
d) Organizarea selecţiei şi pregătirii profesionale a expertilor judiciari la nivele de standarde de competenţă profesională într-un sistem nediscriminatoriu de oportunităţi egale şi uniforme, la nivel naţional;
e) Stabilirea unor relaţii de cooperare permanentă cu instituţiile şi organizaţiile cu atribuţii în realizarea pregătirii şi perfecţionării pregătirii profesionale în sistemul profesiilor care necesită pregătire juridică, sau extrajuridica conexa;
f) Realizarea de studii şi programe de politici profesionale pe probleme compatibile cu dezvoltarea calitatii de expert tehnic judiciar si extrajudiciar în plan intern şi internaţional pentru întărirea sistemului juridic, administrativ şi armonizarea acestuia cu legislaţia Uniunii Europene.
g) Conlucrarea cu organizatiile profesionale similare din ţară şi străinătate in vederea realizării schimbului de experienţă, informării permanente şi salvgardării drepturilor expertilor judiciari;
h) Stimularea cresterii gradului de pregătire profesională a expertilor judiciari, prin dezvoltarea cercetarii in domeniul expertizei tehnice judiciare si extrajudiciare, prin intocmirea şi publicarea unor lucrari stiintifice, prin organizarea de cursuri şi seminarii, etc.;
i) Crearea unei practici profesionale unitare a procedurilor de expertiză judiciară si extrajudiciara;
j) Initierea aspirantilor la calitatea de expert tehnic, cat si a expertilor judiciari în formarea unor tehnici si deprinderi de munca profesionala, specializarea acestora în diverse ramuri tehnice cu aplicatii judiciare si extrajudiciare, cu finalitatea sustinerii reformelor statului din domeniul justitiei si administratiei.

Activitati:
Organizarea si/sau participarea la organizarea de congrese, simpozioane, reuniuni stiintifice, seminarii, mese rotunde, etc. cu caracter national şi international, in tara şi strainatate şi sa sprijine expertii judiciari in demersurile lor privitoare la realizarea unor specializari sau alte forme de pregatire profesionala, etc;
Organizarea de cursuri de pregatire, seminarii, conferinte, dezbateri publice, precum şi organizarea de activitati de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii;
Constituirea unui fond documentar semnificativ de expertize tehnice judiciare si extrajudiciare, legislatie, normative şi jurisprudenta in materie, pentru uzul membrilor asociatiei;
Urmarirea evolutia practicii judiciare, pentru o aplicare unitara a principiilor şi a actelor normative relative la expertiza judiciara, conforma jurisprudentei din Romania şi a CEDO şi elaborarea unor studii privind evolutia practicii expertizelor tehnice judiciare, in vederea identificarii necesitatilor sau a chestiunilor care genereaza practici neunitare;
Participarea la realizarea anuala a unei culegeri de practica judiciara in materia expertizei judiciare a instantelor din Romania şi elaborarea trimestrială a unui buletin informativ pentru uzul expertilor judiciari;
Publicarea/difuzarea in mass-media, pe orice suport, de studii, cercetarii, compendii, sinteze, buletine, publicatii, lucrari cu caracter profesional, etc.;
         Realizarea şi editarea de carti, publicatii periodice, pliante, afise, brosuri, programe informatice şi alte materiale informative;
Acordarea de consultanta şi consiliere persoanelor interesate, in domeniile respectarii drepturilor omului, dezvoltarii constiintei civice precum şi in alte domenii de interes general ce privesc viata publica si privata, in materia expertizei tehnice;
Dezvoltarea de programe proprii şi in regim de parteneriat cu autoritatile publice din ţară şi străinătate;
Dezvoltarea unor activitati economice proprii in vederea autofinanţării;
Alte activitati prevazute şi îngăduite de lege, potrivite scopului asumat.

Modalitati de realizare a obiectivelor I.P.P.E.J.
Se estimeaza pregatirea profesionala intensiva a minimum 500 de aspiranti la calitatea de expert tehnic anual precum si pregatirea continua a aproximativ 3.000 de experti judiciari prin programe întinse pe o durata de 3 ani.
Înfiintarea I.P.P.E.J. ar trebui sa se realizeze astfel încât acesta sa aiba sucursale în filialele CET-R care au dovedit ca dispun de resurse si logistica suficienta pentru îndeplinirea obligatiilor asumate privind pregatirea profesionala a expertilor judiciari.
I.P.P.E.J. va incheia conventii de colaborare si parteneriat cu autoritatile pentru îndeplinirea obligatiilor legale privind pregatirea profesionala a expertilor judiciari.
I.P.P.E.J. va incheia conventii de colaborare si parteneriat cu entitati similare pentru realizarea programelor de formare profesionala.
Activitatea I.P.P.E.J. se va realiza prin doua structuri de management:
- Consiliul director executiv
- Consiliul stiintific
care vor coordona cateva departamente ad hoc, care ar trebui sa îndeplineasca atributii în urmatoarele domenii:

1.      Asigurarea obiectivitatii si asistentei civice prin participarea la organizarea si desfasurarea examenului de atribuire a calitatii de expert:
- stabilirea programei de examen si a bibliografiei;
- propunerea specialistilor pentru organizarea examenului;
- dotarea informatica, stabilirea metodei de examinare si de evaluare a rezultatelor prin fixarea standardelor minime si maxime de dificultate;
- solutionarea contestatiilor si stabilirea rezultatului definitiv al examenului.

2.      Pregatirea si formarea aspirantilor la calitatea de expert
Pe parcursul unui an de pregatire cu durata de 9 luni (octombrie – iunie) activitatea se va desfasura prin module de pregatire, organizate astfel:
- 3 perioade a câte o luna fiecare de pregatire (cursuri si seminarii);
- 3 perioade a câte 2 luni fiecare; stagii de practica pe langa experti judiciari cu o vechime mai mare de 5 ani.
Fiecare stagiu de pregatire teoretica (1 luna) va fi urmat de un stagiu de practica (2 luni). La sfârsitul fiecarui modul de pregatire (format din 1 luna teorie si 2 luni pregatire practica) se va trece la o evaluare a cunostintelor practice si teoretice însusite.
La terminarea anului de pregatire va avea loc evaluarea finala a aspirantilor, acestia urmand a fi propusi pentru sustinerea examenului cu autoritatile competente.

3.      Activitatea de pregatire continua a tuturor expertilor Judiciari:
- stabilirea anuala a temelor prioritare incluse în programul de pregatire continua în raport de impactul acestora pe plan national si în sistemul Comunitatii Europene;
- organizarea de prelegeri, conferinte, simpozioane, seminarii, mese rotunde,colocvii.
- stabilirea cercurilor de studii la nivelul Institutului pentru coordonarea întregii activitati în sectiuni pe specialitati.
- stabilirea unor relatii de cooperare permanente cu institutiile si organizatiile cu atributii în realizarea activitatii de justitie si in administratia centrala si locala pentru realizarea prin coordonare în plan national a obiectivelor de la pct. 1 si 2
- Înfiintarea unei reviste de specialitate a I.P.P.E.J. cu scopul de a reflecta si populariza activitatea Institutului.
În plus, prin activitatea desfasurata de catre I.N.P.P.E.T se pot realiza:
- formarea formatorilor; corp profesoral si personal de specialitate al I.P.P.E.J. (avocati cu experienta, profesori universitari, judecatori, procurori, notari, experti criminalisti, experti tehnici, experti medicali, experti contabili, etc.)
- conceperea programei de studiu si a planului anual de desfasurare a modulelor de pregatire (cursuri, seminarii, stagii de practica profesionala, conferinte) si a celorlalte forme de pregatire.
- dotarea cu carti, tratate, programe si orice alte materiale bibliografice, în completarea celor existente si puse la dispozitia Institutului de catre alte unitati de specialitate, universitati, autoritati, etc..
- organizarea modului de evaluare si notare a cursantilor pe parcursul desfasurarii pregatirii precum si la finalul acesteia în vederea obtinerii diplomei de absolvire.
- initierea si organizarea unui sistem de pregatire în vederea participarii la examenul de atribuire a calitatii de expert tehnic.
- realizarea de studii si programe de politici profesionale pe domenii, care vor sta la baza elaborarii si fundamentarii actelor organelor profesiei privind organizarea si exercitarea calitatii de expert tehnic.
- asigurarea unor stagii de pregatire profesionala, în tara si strainatate, ulterior absolvirii Institutului (pentru desavârsirea specializarii în ramuri caracteristice relatiilor din Comunitatea Europeana).
- integrarea I.P.P.E.J. în sistemul national de pregatire pentru diferite ocupatii
- conlucrarea permanenta cu centrele de formare a expertilor judiciari din tarile Uniunii Europene.
Domeniile de activitate abordate de I.P.P.E.J. se pot extinde si se pot realiza prin structuri organizatorice de tip departament.
Activitatea institutului se va desfasura pe baza unui REGULAMENT PROPRIU apt a asigura independenta sa în activitatile specifice si functionarea sa ÎN CADRUL CET-R în raporturi reglementate cu toate organele si autoritatile care atribuie si recunosc calitatea de expert tehnic, inclusiv sub aspectul responsabilitatii specifice.
dr.ing. Dionisie Lefter
Expert Tehnic Judiciar
Autovehicule si circulație rutieră