marți, 6 iulie 2010

Un site interesant: www.liberalism.ro

Ideile promovate nu sunt originale; sunt vechi, dar vii:
  • Realitatea socială ultimă sunt indivizii, cu planurile lor de viaţă, preferinţele lor şi interacţiunile dintre ei; 
  • Indivizii au drepturi, şi nici o referire retorică la binele unor entităţi supra-individuale nu este un temei suficient pentru încălcarea lor. Inviolabilitatea indivizilor este limitată doar de inviolabilitatea altor indivizi; 
  • Proprietatea privată este forma paradigmatică şi fundamentul celorlalte drepturi; 
  • Intervenţiile nejustificate ale statului în viaţa privată reprezintă o agresiune; 
  • Statul asistenţial încurajează comportamentul parazitar în dauna celui productiv; 
  • Piaţa liberă este, în majoritatea covârşitoare a situaţiilor, un instrument mai eficient şi mai moral de a rezolva problemele sociale decât intervenţia statului; 
  • Ceea ce uneşte diversele şcoli de gândire liberale este mai important decât ceea ce le desparte; 
  • Liberalismul este prea puţin vizibil în viaţa publică din România.
Trimiteți un comentariu